Truy cập

Hôm nay:
856
Hôm qua:
3560
Tuần này:
7040
Tháng này:
21279
Tất cả:
3116265
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ                   DANH SÁCH TRỰC (NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP                             Từ ngày  1/2 Đến ngày 7/2 Năm 2021

THỨ/NGÀY
THÁNG
LÃNH ĐẠO PHÒNG
KHÁM
HỆ NỘI
HỆ NGOẠI KHOA
KB
KHOA
HSCC
NỘI-NHI
LÂY
 HAI
 
       
BA
 
       

 
       
 NĂM
 
       
 SÁU
 
       
 BẢY
 
       
 CHỦ NHẬT
       
 
THỨ/NGÀY
THÁNG
KHOA
NGOẠI
KHOA
SẢN
KHOA
YHCT
XÉT
NGHIỆM
KHOA
CĐHA
KHOA
DƯỢC
VIỆN
PHÍ
HỘ LÝ
 HAI
 
        
 BA
 
        

 
        
 NĂM
 
        
 SÁU
 
        
BẢY
 
        
 CHỦ NHẬT

        
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h